Inicia a túa aventura no noso Viveiro de Empresas

Queremos acompañarte no teu camiño cara ao éxito dándoche todo o apoio que necesitas.

Asesoramento, acompañamento e apoio integral ao teu proxecto emprendedor

Asesoramento técnico nos trámites de creación da empresa; asesoramento en materia fiscal, laboral, mercantil, axudas e subvencións, financiamento etc., e o tutelaje necesario para elaborar un plan de empresa, o que permite a inmediata posta en marcha da actividade. Todo a través dun equipo técnico multidisciplinar dedicado en exclusiva ao programa.

Plan de Empresa

Poñemos en marcha o teu proxecto.

Financiación

Buscamos axudas públicas ou modos de financiamento.

Formación

Programas formativos para ti e o teu equipo.

Incubación

Modelos de incubación física ou virtual.

Networking

Cooperación e procura de sinerxias.

A túa oficina nunhas instalacións únicas en Lugo

Poderás traballar nunha contorna privilexiada, con todas as necesidades resoltas para que ti só teñas que enfocarche no teu novo proxecto.

Goza de todos os servizos, incluíndo a cesión temporal dunha oficina ou módulo de uso individual.

Se non necesitas oficina, pero sí os restantes espazos (salas e aulas) e servicios ofertados (técnicos, de domiciliación, promoción, formación, etc.)

Empresas acollidas no Programa

Actualmente contamos coas seguintes empresas e proxectos integrados en incubación física ou virtual

Solucións de enxeñería a partir da captación e a análise de datos ambientais.

Sistemas de electrónica e aviónica personalizados, integrables con calquera tipo de vehículo, sensórica e carga de pago.

Solucións de enxeñería a partir da captación e a análise de datos ambientais.

Primeira nave híbrida con capacidade de despegamento vertical, gran autonomía, capacidade de carga e un deseño innovador.

Suite de servizos e ferramentas dirixidas á xestión avanzada de inspeccións en activos industriais.

Hardware e software que proporciona conciencia situacional mellorada a operacións de emerxencias.

Plataforma de provisión de servizos Ou-Space (USSP) con sistemas de software de alta calidade e robustez certificada.

UAV para fotogrametría, topografía, teledetección, recoñecemento ou agricultura de precisión.

Sistema integrado para a toma de datos ópticos e termográficos de aeroxeradores en movemento.

Nova tecnoloxía EMA (Energy Mobile Assistant) de asistencia enerxética completamente portátil.

Permite automatizar a dixitalización de liñas eléctricas habilitando o uso industrial de drons de longo alcance (BVLOS).

Centro especial de emprego que promove a inclusión sociolaboral de profesionais con diversidade funcional.

Centro especial de emprego que promove a inclusión sociolaboral de profesionais con diversidade funcional.

Solucións mediante a aplicación de minería de procesos para aproveitar as oportunidades de automatización e transformación dixital.

Servizos integrais na rama de instrumentación. Cualificación de equipos, servizos e instalacións e Validación de Sistemas Informáticos (CSV).

Sistema de propulsión eléctrica para satélites que permite orbitar máis preto da Terra sen usar combustible.

Análise de datos e IA sobre imaxes tomadas de drons para coñecer o estado de infraestruturas.

Solucións informáticas para empresas, especialmente no asesoramento tecnolóxico.

Asesoramento e acompañamento específico a explotacións de gandería e horta.

Preguntas frecuentes sobre o Programa Viveiro de Empresas

Tes algunha dúbida? bótalle un ollo ás nosas preguntas frecuentes ou ponche en contacto connosco

1.- A) SERVIZOS BÁSICOS

1.- Servizos de infraestrutura física:

1.1. Cesión de oficina de entre 25 e 30 metros cadrados dotada de mobiliario para dous postos de traballo, acceso a Internet por wifi, servizo de limpeza semanal da oficina cedida, acceso 24 horas por medio de tarxeta de proximidade (os servizos recolleitos no presente apartado non serán de aplicación aos proxectos acollidos á modalidade de incubación virtual)

1.2. Uso gratuíto de zonas comúns previa reserva (sala de Xuntas, sala polivalente, espazo coworking, aparcamento gratuíto, vixilancia de instalacións 24 horas.

2.- Servizos de asesoramento e apoio:

2.1. Asesoramento puntual por parte de técnicos especializados en todos os campos con incidencia na posta en marcha e desenvolvemento da actividade empresarial, (sen que en ningún caso devandito asesoramento comporte a xestión integral da empresa).

2.2. Servizos de formación, información, consolidación e promoción empresarial: acceso preferente a actividades formativas, actividades de mellora competitiva de proxectos empresariais, envío de e-boletín e circulares informativas sobre novidades lexislativas e noticias de interese para emprendedores, proxección pública de empresas do viveiro.

2.3. Outros servizos de asesoramento e apoio empresarial, como consecuencia dos convenios vixentes entre a Fundación CEL e distintos organismos: administración, universidade, entidades financeiras, colaboradores externos etc.

3.- Servizos básicos de recepción:

Servizos básicos de recepción.

4.- Servizos de Telecomunicacións (Datos):

A Fundación CEL ofrece un servizo de acceso a internet inalámbrico, a través dunha rede Wifi estándar usando WPA3. Devandito acceso é compartido entre os viveristas polo que non hai reserva de caudal, o medio de acceso é compartido e repártese de forma equitativa, nin portos para ofrecer servizos desde os viveiros cara a Internet xa que non hai IPs fixas nin se ofrece a redirección de portos a máquinas internas. No caso de que os viveristas necesiten ofrecer este tipo de servizos máis aló do acceso a Internet ou necesiten un caudal garantido, o edificio dispón de acometidas de fibra óptica de diversos operadores, polo que nos seus viveiros teñen a opción de contratar contectividad.

1.- B) SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

1.-Servizos administrativos e de recepción:

1.1 Servizo Administrativo. – Prestación de servizos administrativos básicos de recepción, control de consumos, apoio aos servizos técnicos da Fundación CEL e, a través destes, aos emprendedores, domiciliación para viveristas orientada ao uso da sede da Fundación como sede fiscal e comercial do proxecto empresarial (xestión de correo, notificacións, paquetería etc.)/ etc.).

1.2. Recepción. – Atención a empresas que precisen contactar cos emprendedores (clientes, provedores) e reserva de salas e espazos comúns.

Acollida, tutela inicial e posta en marcha efectiva do proxecto empresarial

Esta etapa comprende o desenvolvemento inicial xunto cos emprendedores do seu plan de empresa, a procura de financiamento, o asesoramento e o acompañamento nos trámites de constitución e posta en marcha do seu proxecto, a procura de axudas públicas e financiamento, formación para os promotores e os seus traballadores e, finalmente, o inicio da actividade empresarial, a través da posta efectiva dos seus produtos ou servizos no mercado baixo a estrutura de apoio do Programa Viveiro de Empresas.

Consolidación e crecemento da empresa tutelada

Esta segunda fase ten como obxectivo principal cooperar cos emprendedores no asentamento definitivo da súa empresa no mercado, o seu fortalecemento, aumentar as súas posibilidades de supervivencia fose do programa, así como, finalmente, preparar e planificar a súa saída efectiva do viveiro de empresas a un local ou instalación propia.

A duración da tutelaxe con carácter xeral, non excederá de catro anos.

FOLLA DE TARIFAS ANUAIS

 1. A) COTAS DE SERVIZOS BÁSICOS

Prazos  Cotas *

Ano 1 (meses 1-12)         170 euros/mes

Ano 2 (meses 13-24)      180 euros/mes

Ano 3 (meses 25-36)      235 euros/mes

Ano 4 e seguintes           250 euros/mes

Os proxectos tutelados baixo a modalidade de Incubación Virtual terán unha redución do 50% sobre as cotas sinaladas anteriormente.

 1. B) COTAS DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Servizos administrativos e de recepción – 30€/mes

Servizo de WIFI – 15€/mes

 1. C) OUTROS GASTOS QUE SE FACTURAN

Consumos de reprografía: fotocopias, impresións, escáner, material de encadernación (para usuarios que teñan contratado o servizo complementario administrativo e de recepción).

Consumos de Electricidade: Os consumos factúranse en función das lecturas do contador individual do viveiro multiplicado polo prezo do kWh que nos fixa o Pazo de Feiras.

 1. D) FACTURACIÓN E OBRIGACIÓN DE PAGO

As liquidacións polos conceptos anteriormente sinalados realizaranse mensualmente, previa presentación por parte da Fundación CEL da factura correspondente, e recibo emitido polo importe para abonar.

A falta de pagamento dunha factura, así como o atraso reiterado no abono das mesmas desde a súa posta á cobranza, poderá dar lugar á interrupción temporal dos servizos mentres non se produce o seu pago, ou mesmo á resolución do contrato de adhesión por parte da Fundación CEL Iniciativas por Lugo, todo iso, sen prexuízo das accións legais oportunas a exercitar por parte da entidade promotora do programa.

Prezos sen IVE.

Os promotores dos proxectos empresariais que reúnan os requisitos establecidos, interesados na adhesión ao programa, presentarán unha solicitude normalizada cos datos do proxecto e os datos do promotor, o que implicará a aceptación do presente condicionado.

CONDICIÓNS XERAIS DO PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS

O obxecto do Programa Viveiro de empresas é fomentar e promover investimentos na provincia de Lugo a medio da prestación de apoio á posta en marcha de iniciativas empresariais que contribúan ao desenvolvemento económico das áreas xeográficas nas que se sitúen.

Fundación CEL (en diante FCEL) ofrece un espazo físico de traballo aos novos emprendedores por un tempo limitado, xunto con asesoramento nas primeiras etapas de posta en marcha do negocio, para favorecer e impulsar a consolidación desa nova empresa no mercado, permitindo que a probabilidade de éxito e pervivencia ao longo do tempo da devandita actividade sexa máis elevada.

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN E RESERVA DAS SALAS DE REUNIÓNS E CONFERENCIAS

FCEL está provista de instalacións e infraestrutura de diversa natureza, entre elas, tres salgas de reunións e conferencias susceptibles de ser utilizadas polos viveiros que desenvolvan a súa actividade nas instalacións da FCEL.

Empresas que acompañamos ao éxito

Xa son máis de 100 as empresas ás que acompañamos desde o seu nacemento ata a súa consolidación. Presentámosche algunhas delas.

CONTÁCTANOS

Aínda tes dúbidas? Estamos aquí para axudarche

Escríbenos ou visítanos, estaremos encantados de coñecerte e ayudarche a facer realidade o teu proxecto.

Fundación CEL

Pazo de Feiras e Congresos de Lugo
El Palomar s/n. 27004 Lugo

+34 982 284 150

info@fundacioncel.org

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO

  Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/o contacto.

  Lexitimación: Consentimento do Interesado.

  Destinatarios: Non se cederán datos salvo obrigación legal.

  Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

  CONTACTO

  Pazo de Feiras e Congresos
  El Palomar s/n. 27004, Lugo

  Newsletter FCEL

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO. Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/ou contacto. Lexitimación: Consentemento do Interesado. Destinatarios: Non se cederán datos salvo obriga legal. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

  Hit Enter to search or Esc key to close